Indeklimamærkning

dalton har opnået Indeklimamærket for elementer af beton. Mærkningen indebærer omfattende dokumentation for elementernes lugt, afgasning og partikelafgivelse – og gennemhuller myten om, at beton er skyld i dårligt indeklima.

Dansk Indeklima Mærkning

dalton er tilsluttet Dansk Indeklima Mærkning, der er en frivillig ordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet.

Elementerne af beton er afprøvet og certificeret efter Prøvnings- og mærkningskriterier for lofts- og vægsystemer, 4. udgave, 2007 samt Generelle Mærkningskriterier, 4. udgave, 2005.

daltons facadeelementer er godkendt i den bedste klasse, svarende til en afgasningstid på under 10 døgn.

Download certifikatet fra Dansk Indeklima Mærkning her >>

indeklimamaerket_expan

 

 

 

 

Bedst mulige resultat

Afprøvningerne viser, at den såkaldte tidsværdi, der angiver hvor lang tid et materiale er om at afgive stoffer og partikler, var det lavest mulige. daltons elementer var nemlig allerede efter 10 døgn under de tilladte grænseværdier.

“For vægelementer af beton og letklinkerbeton tillader vi en tidsværdi på op til 100 døgn, så testresultatet er meget flot. Og da der altid vil gå mere end 10 døgn fra elementerne monteres til beboerne flytter ind er koncentrationen af stoffer ubetydelig, når bygningen tages i brug”, siger civilingeniør og ph.d. Thomas Witterseh fra Dansk Indeklima Mærkning.

Læs mere om indeklimamærkning her >>

Gem

Gem