Projektering

I forbindelse med projektering af elementbyggeri er der af hensyn til kvalitet, sikkerhed og økonomi behov for en klar afgrænsning mellem den projektering, som bygherrens rådgiver udfører, og den projektering, som elementleverandøren udfører.

Afklaringen bør ske allerede på det tidspunkt, hvor der indgås en projekteringsaftale mellem bygherre og rådgiver.

Ved afgrænsning af projekteringsydelserne kan med fordel benyttes anvisningerne i

  • bips A113 “Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton”,

som er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter for rådgivere, elementleverandører og montageentreprenører.

Download publikation

Download bips A113 – Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton >>